Java ja Python

Java ja Python lukeutuvat tunnetuimpiin ohjelmointikieliin. Molemmilla on todella yksinkertainen syntaksi, jonka seurauksena niiden oppiminen on helppoa. Keskinäisessä vertailussa sanotaan usein että Pythonia käyttäen ohjelmoija voi olla kymmenen kertaa tuottavampi Javaan verrattuna. Nopeus ei ole kuitenkaan kaikki kaikessa ja molemmilla kielillä on vahvuutensa sekä heikkoutensa.

java_code

Java poikkeaa monista muista kielistä siinä, että Javan lähdekoodi käännetään tavukoodiksi joka suoritetaan virtuaalikoneessa, eikä suoraan konekielelle. Tämä rajoittaa Java–ohjelmien kykyä vaikuttaa muihin prosesseihin. Muun muassa tämän rajoituksen takia Java–kieleen pohjautuvia ohjelmia pidetään konekieliohjelmia turvallisempina. Yksinkertaisuudessaan Java sisältää kuitenkin monia ominaisuuksia, jotka ovat muissa ohjelmistokielissä kolmansien osapuolien varassa. Alun perin Javaa markkinoitiin selaimen sisällä pyörivien sovelluksien koodaamiseen. Javan yleisyys ja maksuttomuus tekevät siitä suositun opetuskielen.

Python on monipuolinen, tulkattava ohjelmointikieli jota suositellaan usein ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi ja sitä verrataankin usein muihin helposti opittaviin kieliin kuten Javaan. Pythonilla voidaan esimerkiksi käsitellä alfanumeerista dataa komentorivissä ajettavien skriptien avulla. Pythonille on saatavilla rajapintoja useiden eri tietokantojen ja kirjastojen käsittelyyn ja se on yleisesti käytössä vaativassa tieteelisessä laskennassa. Python on tulkattava kieli, sillä kirjoitetut ohjelmat ovat valmiita suoritettavaksi heti. Pythonilla työskentely onkin näin ollen joihinkin muihin kieliin verrattuna nopeaa ja vaivattomampaa.