HTML:n ja CSS:n perusteet

HTML (Hyper Text Markup Language) sekä CSS (Cascading Style Sheets) ovat useimmille verkon ohjelmointikielien perusaakkoset, joista ainakin HTML opetellaan usein heti ensimmäisenä asiana verkkosuunnittelun parissa työskennellessä.

HTML

HTML on vuonna 1989 kehitetty ohjelmoinnin kieli, jonka pääideana on toimia kehityskielenä verkkosivujen luomisessa. Kieltä kirjoitetaan HTML-elementtien puitteissa kulmasulkeiden sisään, esimerkiksi , joka merkkaa kuvakoodin alkamista. Koodi päätetään toisella samanlaisella merkinnällä, johon lisätään vain /-merkki: .HTML:ää käytetään poikkeuksetta verkkosivujen luonnissa, ja siksi se onkin yksi verkkosuunnittelijoiden tärkeimmistä osattavista kielistä. Lisäksi HTML:n opittua on helpompaa astua muiden kielten opetteluun.HTML:n viimeisin versio on HTML5, joka julkaistiin vuonna 2008. Tämän ansiosta sivustoille voidaan lisätä mm. videoklippejä ja erillisiä piirtoalueita.

CSS

CSS vaatii käyttäjältään ennakkotietoa HTML-kielestä. CSS:ää käytetään muuttamaan HTML-pohjaisten verkkosivujen ulkoasua; toisin sanottuna, kuinka HTML:ssä luodut elementit esitetään. CSS liitettiin HTML:n ohelle sen 4.0-versioon, mikä on säästänyt ohjelmoijilla paljon aikaa tyylittelyn luomisessa.Miksi CSS sitten luotiin? HTML:n tarkoituksena ei ollut koskaan vaikuttaa verkkosivujen ulkoasuun, vaan sitä piti alun perin käyttää vain sisällön luomiseen ja muotoiluun. Kun HTML 3.2 sai paljon ulkoasua muokkaavia päivityksiä edellisiin versioihin verrattuna, joutuivat ohjelmoijat ja verkkosivujen luojat kovan paikan eteen: nyt heidän täytyi käyttää loputtomalta tuntuvaa määrää erilaisia visuaalisia elementtejä, mikä lisäsi työmäärää hirvittävissä määrin. Seurauksena kehitettiin CSS, joka helpotti visuaalisen tyylin luomista ja vähensi kieliketjuja HTML-tekstistä.